MENU

Adwokat Piotr Dopierała

Specjalizacja


A. Prawo cywilneB. Prawo karne, karne-skarbowe oraz prawo wykroczeńC. Prawo administracyjne i budowlaneD. Prawo handlowe i gospodarczeE. Prawo upadłościowe i naprawczeF. Prawo rodzinne i opiekuńcze


Kancelaria oferuje swoje usługi, gwarantując fachową i rzetelną obsługę opartą na szerokiej wiedzy i praktyce, w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, biorąc pod uwagę specyficzny, delikatny charakter tego typu spraw, dotykający szczególnie wrażliwe aspekty życia osobistego, w tym:
  • zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania sądowego,
  • prowadzenie spraw rozwodowych oraz o separację,
  • prowadzenie spraw o alimenty oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
  • prowadzenie spraw o podział majątku,
  • prowadzenie spraw dotyczących władzy rodzicielskiej, ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa bądź macierzyństwa, ustalenia kontaktów z dzieckiem,
  • prowadzenie spraw dotyczących ubezwłasnowolnienia,
  • doradztwo i opiniowanie (intercyza, rozdzielność majątkowa, rozszerzenie wspólności majątkowej, itp.)


G. Prawo pracy