MENU

Adwokat Piotr Dopierała

Specjalizacja


A. Prawo cywilneB. Prawo karne, karne-skarbowe oraz prawo wykroczeńC. Prawo administracyjne i budowlaneD. Prawo handlowe i gospodarcze


Kancelaria, w celu zapewnienia wsparcia w prawidłowym i dynamicznym rozwoju prowadzonej przez Państwa działalności, a także dla zachowania bezpieczeństwa w biznesie (w tym minimalizowania ryzyka i odpowiedzialności przedsiębiorców związanych z podejmowaną działalnością), oferuje swoje usługi, gwarantując fachową i rzetelną obsługę opartą na bogatym doświadczeniu, w zakresie prawa handlowego i gospodarczego, a w szczególności w zakresie:
  • reprezentowania przed sądami wszystkich instancji (w tym np. w sprawach o zapłatę, o odszkodowanie, zaskarżania uchwał, przekształcania i likwidacji spółek),
  • zakładania spółek prawa handlowego, w tym w także przygotowania i negocjowania umów spółek, przygotowywania dokumentów koniecznych do rejestracji spółek,
  • sporządzania projektów protokołów i uchwał wspólników i akcjonariuszy,
  • opracowywania regulaminów Zarządów i Rad Nadzorczych,
  • obsługi spółdzielni,
  • przekształcania przedsiębiorstw, fuzji i przejęć,
  • sporządzania audytów prawnych,
  • sporządzania umów i opinii prawnych
Dla spełnienia potrzeb przedsiębiorców, prowadzących działalność w jakiejkolwiek formie, Kancelaria współpracuje z kancelariami notarialnymi, kancelariami komorniczymi oraz doradcami z zakresu rachunkowości, consultingu oraz podatków.


E. Prawo upadłościowe i naprawczeF. Prawo rodzinne i opiekuńczeG. Prawo pracy