MENU

Adwokat Piotr Dopierała

Specjalizacja


A. Prawo cywilneB. Prawo karne, karne-skarbowe oraz prawo wykroczeńC. Prawo administracyjne i budowlane


Kancelaria oferuje swoje usługi, gwarantując fachową i rzetelną obsługę opartą na wiedzy i doświadczeniu, w zakresie prawa administracyjnego, w tym m.in.:
  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej,
  • reprezentacja w postępowaniach sądowo-administracyjnych przed sądami I instancji oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej,
  • obsługa jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów gospodarki komunalnej


D. Prawo handlowe i gospodarczeE. Prawo upadłościowe i naprawczeF. Prawo rodzinne i opiekuńczeG. Prawo pracy