MENU

Adwokat Piotr Dopierała

Specjalizacja


A. Prawo cywilneB. Prawo karne, karne-skarbowe oraz prawo wykroczeń


Mając na uwadze fakt, iż obecność obrońcy lub pełnomocnika jest konieczna już od najwcześniejszego etapu postępowania, Kancelaria oferuje swoje usługi, gwarantując fachową i rzetelną obsługę opartą na bogatym doświadczeniu, w zakresie prawa karnego, karnego-skarbowego oraz wykroczeń, w tym m.in.:
  • obrona i prowadzenie postępowań karnych, w tym zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania sądowego (przed Sądem I instancji, w postępowaniu odwoławczym, kasacyjnym, a także postępowaniu wykonawczym) oraz postępowania przygotowawczego,
  • zastępstwo procesowe oskarżycieli prywatnych, oskarżycieli posiłkowych,
  • kompleksowa obsługa w zakresie sporządzania pism i opinii prawnych, w tym sporządzanie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia dla pokrzywdzonych, jak również wniosków o przerwę w wykonywaniu kary lub wniosków o odroczenie wykonania kary


C. Prawo administracyjne i budowlaneD. Prawo handlowe i gospodarczeE. Prawo upadłościowe i naprawczeF. Prawo rodzinne i opiekuńczeG. Prawo pracy